I begyndelsen af september 2015 krydsede de første store flygtningestrømme grænsen til Danmark og danskernes forhold til den europæiske flygtningekrise ændrede sig i løbet af få døgn. Den blev pludselig nærværende og krævede, at vi hver især forholdte os til situationen. Hurtigt blev diskussionen politisk, religiøs og polariseret. En særlig stemning bredte sig blandt en stor del af befolkningen, da de så flygtninge vandre på motorvejene i Sønderjylland. Nogle blev grebet af frygt for, hvilken fremtid vi går i møde. Den 10 år gamle diskussion om Muhammedtegningerne blussede op igen og man hørte udtalelser som ”vi ved jo, at muslimer brænder danske flag af”. Andre danskere brød loven og fragtede flygtninge til Sverige. Der kom udtalelser som ”vi bliver nødt til at handle, når politikerne ikke gør”. Og så var der alle os andre.

Meget af debatten har centreret sig omkring handlemuligheder. Hvad gør vi helt praktisk? Hvor mange flygtninge kan Danmark rumme, uden at det ødelægger vores velfærdssamfund? Skal vi styrke grænserne og afvise flygtninge ved grænsen, integrere og byde dem velkommen eller bruge mere energi på at genopbygge nærområderne?

Som psykolog og som menneske mener jeg, at det er vigtigt, at vi i stedet for at diskutere handlemuligheder kigger dybere. Overvejer vores værdier. Gennemtænke, hvilket fundament vores overvejelser og senere handlinger bygger på. Hvilke forestillinger har vi om mennesker, der er anderledes end os selv?

Hvis vi har fokus på vores værdigrundlag som menneske kan vi slippe religionen og politikken for en stund – og mødes om det menneskelige.

Jeg mener, at mennesker er lige værd. Dette uanset om du er arbejdssøgende ingeniør fra Ishøj, elektriker fra Syrien på flugt, folkepensionist i Finland, hjerneskadet enlig mor fra Brønderslev eller millionær fra Manchester. Med baggrund i mit værdisæt mener jeg, at vi har en etisk og moralsk pligt til at hjælpe mennesker i nød. Uanset religion, social status, hudfarve eller tilhørsforhold.

Dette er årsagen til, at jeg deltager i frivilligt humanitært arbejde.