Som familie oplever man nogle gange, at tilværelsen slår en kolbøtte, fx ved dødsfald, skilsmisse eller andet, hvor hele familien bliver påvirket. Når man som forældre selv er følelsesmæssigt berørt kan det være svært at være skarp på, hvordan man skal tolke sit barns signaler og hjælpe det videre. Det kan jeg hjælpe med.

Andre gange henvender forældre sig til mig, fordi at der er et eller andet, der blokerer for at man har det rart sammen i familien. Det kan være specifikke konflikter (fx aflevering i børnehave eller lektielæsning) eller en dårlig stemning i hjemmet. I forældrerådgivningen tilbydes der er forståelse af årsagen til barnets adfærd, håndteringen af dette, samt et øget fokus på samspillet og dynamikken i familien.

Nogle temaer der ofte tages op i forældrerådgivning er fx:

– Hvordan får vi det hyggeligt, når vi er sammen?

-Hvordan håndterer jeg mit barns vrede?

-Hvordan håndterer og støtter jeg mit ængstelige barn?

-Hvordan håndteres børnenes indbyrdes konflikter?

-Hvordan påvirker vores skilsmisse vores barn?

-Har mit barns problemer af en sådan karakter, at der er behov for nærmere udredning eller behandling?