Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af børn og unge i alderen ca. 3-21 år.

En psykologisk undersøgelse kan fx foretages, hvis der er brug for at få afklaret barnets eller den unges følelsesmæssige, sociale eller kognitive niveau med henblik på at afklare hvilke ressourcer, vanskeligheder eller pædagogiske behov barnet eller den unge har.

Det kan fx være et barn, der har det svært i skolen, ofte kommer i konflikt, har det svært socialt, bliver stresset og indelukket eller udviser andre tegn på mistrivsel.

Undersøgelsen vil altid tage udgangspunkt i et opstartende møde efterfulgt af testning af barnet/den unge og kan derudover  indeholde et eller flere delelementer, fx

-Samtale med forældre og eventuelt øvrige relevante personer i barnets netværk (pædagoger, lærere, bedsteforældre og lignende)

-Observation af barnet/den unge i hjemmet/skolen/klinikken

-Ved mindre børn legeterapeutisk observation

-Udfyldning af spørgeskemaer

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport med en samlet vurdering, der gennemgås med de relevante personer.