Der ligger ofte mange dårlige oplevelser og forsøg på at løse problemerne omkring barnet forud for, at man henvender sig til en psykolog. Oftest er det forældre eller andet netværk omkring barnet/den unge, der er bekymret. Andre gange er det barnet selv, der ønsker at tale med en børnepsykolog.

Der kan være forskellige årsager til, at man opsøger en psykolog. Barnet kan have svært ved at styre sit temperament, problemer med at koncentrere sig eller følge med i skolen. Det kan også være, at barnet bliver mobbet eller er plaget af hjemlige problemer, som eksempelvis skilsmisse, eller helt andre årsager.